Businessfinland.fi: Suomalaisella laitteella laadukasta vettä kenialaislapsille

Viime tammikuussa Business Finland uutisoi suomalaisen vesiteknologiayrityksen Solar Water Solutionsin laitteiston matkasta merellä kohti Keniaa. Kontti saapui ajallaan Tseikurun kylän koululle, ja Kenian maaseudulle nousi aurinkoenergialla toimiva vedenpuhdistusyksikkö. Se tuottaa puhdasta juomavettä 700 kyläläiselle, joista 400 on koululaisia.

 

Kenialaisista 40 prosenttia kärsii puhtaan juomaveden puutteesta. Vesilähteenään he käyttävät likaista kaivovettä tai keräävät vettä esimerkiksi lammikoista. Erityisesti ongelma koskee köyhää maaseutua ja kaupunkien slummialueita.

Yrityksen kehittämä vedenpuhdistusjärjestelmä perustuu käänteisosmoosimenetelmään, joka tuottaa juomavettä lähes mistä tahansa vesilähteestä ilman kemikaaleja.

”Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen teknologiastamme tekee se, että pystymme hyödyntämään aurinkopaneelien tuottaman energian suoraan ilman kalliita ja tilaa vieviä akkuja”, toimitusjohtaja Antti Pohjola selvittää.

VESITEKNOLOGIA ON UUSI ASIA KENIALAISKYLISSÄ

Yrityksen tekninen asiantuntija Toni Korttila oli mukana laitteiston asennuksessa Tseikurun kylässä, jossa vesiongelman muodosti suolapitoinen pohjavesi.

Perusteellisesta etukäteissuunnittelusta huolimatta Korttila törmäsi paikan päällä monenlaisiin haasteisiin.

”Asennustyö sujui piirustusten mukaisesti, mutta olosuhteet yllättivät. Esimerkiksi matkanteko kohteeseen sadekautena oli hankalaa. Tiet olivat huonossa kunnossa. Kaikki tarvikkeet ja työkalut piti olla mukana, koska niitä ei paikallisista rautakaupoista löytynyt”, Korttila kuvailee.

Hänen mukaansa paikallisen kumppanin osaaminen korostui tällaisissa olosuhteissa: ”Kumppanimme Epicenter Africa hoiti asiantuntevasti muun muassa porakaivon poraamisen, aurinkopaneelit, putkitukset, pumput ja tankit.”

Kyläläiset ottivat vedenpuhdistusyksikön vastaan suurella kiitollisuudella, mutta koska heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta vedenpuhdistuksesta, luottamuksen rakentaminen laitteen toimivuuteen vaati aikaa.

”Minun piti saada kyläläiset ymmärtämään, miten laite oikeasti toimii.”

Alkuun kyläläiset saavat hakea vettä yksiköstä maksutta, mutta jatkossa siihen rakennetaan maksullinen vesikioski, jonka hinnasta päättävät kylä- ja aluehallinto.

Toni Korttila oli avustamassa ja kouluttamassa paikallista kumppania Epicenter Africaa laitteiston asennuksessa Tseikurun kylässä.

RAHOITUSMALLIT OVAT KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA TÄRKEITÄ

World Visionin kanssa toteutetun kyläkouluhankkeen kokemusten pohjalta yritys jatkaa Kenian, ja naapurimaan Tansanian markkinoille etenemistä.

”Vesiteknologialla on isot markkinat Keniassa, mutta veden kuluttajahinnan pitää muodostua riittävän alhaiseksi, jotta pienituloiset pystyvät sitä ostamaan. Muutoin toiminnasta ei synny toivottuja kehitysvaikutuksia”, Pohjola selventää.

”Vaikka aurinkoenergialla toimivan teknologian avulla veden hinta pystytään painamaan niinkin alas kuin dollariin kuutiolta, laiteinvestointi on kenialaisille mittava. Siksi erilaisten rahoitusmallien kehittäminen on tärkeää markkinoille pääsyssä.”

Yritys on saanut rahoitusta Business Finlandin ja ulkoasiainministeriön BEAM-ohjelmalta palveluliiketoimintamallin kehittämiseen, jossa juomavettä pystytään tuottamaan paikan päällä kustannustehokkaasti ja myymään sitä kuluttajille edulliseen hintaan.

”BEAM-rahoituksen tavoitteena on, että sen avulla syntyy uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia sekä kehittyviin maihin että Suomeen”, ohjelmapäällikkö Christopher Palmberg korostaa.

Teksti: Tanja Harjuniemi

Lue lisää Business Finlandin sivuilta