Om det är vatten, kan det bli drickbart

Gott dricksvatten till stugan direkt från Östersjön

Dricksvatten från havet, sjöar, åar eller brunnar

Med SolarRO enheter kan du mycket enkelt tillverka rent vatten i skärgården och på andra ställen där det inte finns kommunal vattenförsörjning. Enheterna är helt automatiska och behöver inte justeras. Ingen professionell hjälp behövs. Även filtren och membranen är mycket lätta och snabba att byta ut.

Rent vatten med solenergi – var som helst.

Hur mycket vatten behöver du?

Våra enheter kan antingen vara din huvudsakliga vattenkälla eller komplettera ditt befintliga vattensystem. Tack vare den modulära designen kan kapaciteten ökas vid behov.

MINI

För sött och bräckt vatten 25–150 L/h
För Östersjövatten samt sjö, flod och brunnsvatten.
Fungerar med solpaneler, batterier eller el.
Säker och energieffektiv.

PRO

Både för havs- och sött vatten 250–3500 L/h
Fungerar med solpaneler, batterier eller el.
Säker och energieffektiv.

+358 (0)9 3780 2399

hello@solarwatersolutions.fi