Olemme ISO-sertifioituja!

Solar Water Solutions sai akkreditoidut ISO laatu- ja ympäristösertifikaatit toiminnoilleen.

Solar Water Solutionsille on myönnetty kansainvälinen ISO 9001:2015 laatujärjestelmä- ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmäsertifikaatti. 

Solar Water Solutions suunnittelee ja valmistaa aurinko- ja tuulienergialla toimivia vedenpuhdistuslaitteita.

ISO-auditoinneilla tarkastetaan, että Solar Water Solutionsin palveluissa ja tuotannossa käytetyt työkalut, prosessit sekä toimenpiteet ovat sääntelyn mukaisia ja näin turvataan laadukkaat ja turvalliset ratkaisut.

”Noudatamme laatujärjestelmää, tavoitteenamme varmistaa asiakkaidemme ja kaikkien kumppaniemme tyytyväisyys. Laadun ylläpitäminen tarkoittaa esimerkiksi tuotekehitykseen, suorituskykyyn sekä tuotantolinjan prosesseihin liittyvää jatkuvaa seurantaa ja parantamista. Meille tärkeitä arvoja ovat luotettavuus ja asiakastyytyväisyys. Ympäristöystävällisyys on DNA:ssamme”, tuotepäällikkö Toni Korttila kertoo.

Järjestelmät takaavat kestävän tuotantoprosessin

ISO 9001 on yrityksen johtamisjärjestelmän standardi, joka varmistaa prosessien hallinnan ja koko toimintaympäristön jatkuvan tehostamisen. Se määrittelee vaatimukset yrityksen hallintajärjestelmille, joiden avulla varmistetaan tuotteiden, palveluiden, suunnittelun ja kehityksen laatu.  

ISO 14001 on yrityksen ympäristöjärjestelmän standardi, joka auttaa organisaatiota parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa ympäristöasioiden hyvän hoidon. Sen mukaan toimiminen kertoo, että yritys on sitoutunut sekä edistämään tuotteidensa ja tuotantoprosessiensa turvallisuutta ja terveellisyyttä että tehostamaan prosessejaan ja vähentämään jätteiden määrää.  Ympäristönäkökohdat huomioidaan kaikessa yrityksen toiminnassa mitattavien tavoitteiden mukaisesti.

Toni Korttila kertoo, että Solar Water Solutionsilla laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnin eteen on tehty paljon töitä ja tuotannon prosesseja kehitetään jatkuvasti. Kaikki toiminnot on kirjattu auki niille on asetettu tavoitteet ja mittarit. Jatkuva parantaminen on otettu osaksi normaalia päivittäistä työtä, jotta asiakkaat voivat luottaa ostamansa tuotteen kotimaiseen laatuun ja turvallisuuteen. 

Kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme, ota yhteyttä: hello@solarwatersolutions.fi