Levämyrkyt pois vedestä käänteisosmoosin avulla

Tiesitkö tämän? Käänteisosmoosi on turvallinen menetelmä veden puhdistamiseen kaikissa olosuhteissa.

SolarRO-laitteiden teknologia perustuu käänteisosmoosiin.

Käänteisosmoosi on menetelmä jossa raakaveden paine nostetaan yli sen osmoottisen paineen, jolloin puhtaat vesimolekyylit läpäisevät suodatinkalvon. Kalvo pitää toisella puolella kaikki epäpuhtaudet, kuten liuenneet kiintoaineet, kemikaalijäänteet, bakteerit ja virukset.

THL, Evira, Myrkytystietokeskus ja SYKE tiedottavat:

Poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät lisäävät terveyshaittojen riskiä. Sinilevää sisältävää vettä ei pidä käyttää löylyvetenä. Altistuminen sinileväiselle vedelle ihon ja hengityksen kautta aiheuttaa jopa enemmän oireita kuin veden nieleminen. Sinileväistä vettä ei suositella käytettäväksi pesuvetenä, tiskivetenä eikä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun.

Kotitalouskäyttöön tarkoitetuista talousveden puhdistusmenetelmistä ainoastaan käänteisosmoosi voi oikein toimiessaan poistaa vedestä levämyrkyt. Jos sinileväisestä vedestä on erikoisolosuhteiden takia pakko tehdä talousvettä, täytyy varmistaa, että käänteisosmoosilaitteet toimivat asianmukaisesti.

Lue lisää THL:N sivuilta

Tutustu SolarRO käänteisosmoosituotteisiin tästä

Twitter

Did you know that southern Madagascar is facing the worst drought in decades.

What is happening in Tuvalu💧
Tuvalu solved how to make clean water sustainably. The simplicity of operation and reliability were key decision points for selecting the Solar Water Solutions' seawater desalination system. #EnergySaving #FuelSaving #CleanWater #WeRunOnSolar ☀️