Kestävä vesiratkaisu Tuvalun saariryhmille💧

Tuvalussa löydettiin keino tehdä juomavettä ekologisesti. Solar Water Solutionsin vedenpuhdistusjärjestelmän helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus olivat avaintekijöitä ratkaisussa.

Monet Tyynenmeren saarivaltiot kärsivät ilmastonmuutoksen ja El Niño -ilmiön aiheuttamasta kuivuudesta. Tuvalun saarilla ei ole jokia tai muitakaan makeanvedenlähteitä, ja lisäksi merenpinnan kohoaminen on johtanut saarten pohjavesien suolaantumiseen.

Tuvalun uloimmilla saarilla tilanne on erityisen vaikea, koska juomaveden – tai sen tekemiseen käytettävän dieselin – kuljettaminen on raskasta, vaarallista ja kallista.

Ratkaisu suomalaisesta vesiteknologiasta  

Tuvalun viranomaiset tilasivat Solar Water Solutionsilta kahdeksan SW36-mallin vedenpuhdistuslaitetta. Kaikki laitteet ovat täysin aurinkovoimalla toimivia, joten ne eivät vaadi sähköverkkoa toimiakseen. Puolet laitteista ovat liikuteltavia malleja.

Laitteita voidaan valvoa ja käyttää etäyhteyksien päästä. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisissa ongelmatilanteissa, minkä ansiosta vedensaanti ei ehdi vaarantua.

Solar Water Solutionsin laitteet on suunniteltu kestämään ankaria olosuhteita. Laitteiden korkeatasoinen aurinkoenergiajärjestelmä kestää hyvin kuumuutta, likaa ja tärinää. Automaattinen 11 kilowatin suolanpoistojärjestelmä pumppaa raakavettä suoraan merestä ja tuottaa tunnissa jopa 1600 litraa puhdasta vettä.

Millaisia tuloksia on saatu aikaan?

Tulokset ovat olleet hyviä sekä talouden että ympäristön kannalta.

Aurinkovoimalla toimivien laitteiden käyttö ei tuota päästöjä. Laitteet eivät myöskään aiheuta mahdollisia dieselvuotoja tai pakokaasuja, jotka voisivat olla haitallisia saarten herkälle luonnolle.

Aurinkovoima ja pienet huoltokulut ovat laskeneet käyttökustannuksia jopa 80 prosenttia. Polttoainekuluissa taas säästöä on kertynyt 15 000 dollaria (vuoden 2023 hintojen mukaan laskettuna).